.
.

.

aiyam nahis talah

Bismillahir Rahman nir Raheem


chaptor no 12
aiyam nahis talah

As salamua llaiqum


jis shaks ka jo talah nikla wo in aiyam main amal khair ka amal na kareen albata amal shar main ise kamyabi

ho ge in tareko k elawa baki tareke saad hoge talah nikal na ka tareka chaptor no 7 main bata choka ho

hamal = 6 ,11,20,29

sor = 4,9,24,25,28,

joza =4,13,17,28,30

sartan = 8, 13,18,20,28

sunbola = 22,17,6

meazan = 22,23,28,

akrab = 4,9,13,15,24,28,

kos = 4,19,9,13

jodi = 17,22,24,25

dilo = 12, 17,23,30

hoot = 13, 24, 29


0 comments:

Post a Comment