.
.

.

setaro ka bakhorate

Bismillahir Rahman nir Raheem

chaptor no 5
setaro ka bakhorate

AS salamua allaiqum

setaro ka bakhorate se gehra talook hai is ko is tarah samjha k agar doran amal khowani setaro or baki degar amurate ki baja aware main to app na sakte se pabandi ki laken bakhorate ko bhool gahe ya is main bakhal ki to apna amliyat ki mustakam emarate ka ake sarone ko geradeya or jab is mazil ko faramosh karden ga to amal he naqis raha phir tasir kesa zahire hoge lahaza doran amal khowani ya nakash taveez likhta hoa bakhorate ko na bolay or yeah be yaad rakhe ka her setare ka alag alag bakhore sulgahe jahe gay

shams =

range red zarad , khasiyat tabiyat garam , jahat mashriq , lazat shereen , jalali , sad akbar


bakhorate

Aod , sandal safaid , sandal surak , etir , , joz, anbar , agar shaker , loban , sindor,

kamar =

safaid motlak , khaisyat sarad , jehat shomal , shereen , mushtarik , sad akbar

bakhorate

kafor , atir, atir golab , loban, or aod

merike =

surak motlak , khasiyat garam jahat magrib , lazat namkine , nahis asgar , jalali

bakhorate

aod , karanfil , loban, sindor, joz, or gogal

atarad =

rang sabz sayahe mahil khasiyat masarwar lazat shor , zojisden , sad wa nahis mumtazij jahat magrib

bakhorate

aod , anbar , loban , taj , kashor , alqandar

mushtare=

rang zard mutlaq khasiyat , tabiyat garam , lazat shereen , jehat mashriq sad akbar jalali

bakhorate atir anbar , mushk , zafaran zarad , sandal red , sandal zard , agar loban , hub_alfar , shakar


zehra =

colour zard sabz wa ahini , khaisyat sarad , jehat , magrib, lahazat shereen , sad monkalib

bakhorate

loban, shakar, jaifal , agar phool kushbodar


zahal =

rang seya motlak khasiyat garam , lazat shod , jahat janoob , jalali , nahis akbar ,

bakhorat

aod , ral , google,


0 comments:

Post a Comment