.
.

.

daryaft karna lagan

Bismillahir Rahman nir Raheem


chaptor no 26

daryaft karna lagan

As salamu allaiqum


jab sinkirat maloom ho choki tu abb lagan ka daryafat karna ka tareka bata deta ho lahaza yeah deakha k aftab kis burj

main hai or jab aftab ka kayam burj maloom ho jahe yani dosare burj main jana tak her roz waquat tolu hote aftab ka

wohe burj is ki lagan ho ga choka din or raat ki 60 gareya hote hai is liya 6 lagan din k or 6 lagan raat ki hoo gee maslan

agar aftab burj hamal main hai to her roz tulo aftab ka waquat lagan hamal hoga or or 5 gare k baad sor lagan phir 5 gare

ka bad joza lagan hoga ishe tarah her 5 gare k baad lagan badelte rahe gay or aglay din phir wohe burj lagan hoga jis

burj main aftab hoga al bata raat wa din ki kami bashe ka khail rahe jab raat wa din baraber ho gay to lagno ki tadat

baraber hogee yani ishe halat main 6 lagan din k or 6 lagan raat k ho gay or jab din chota ho ga to din ka lagno ka waquat

5 gare se kam hoga or raat k lagno ka waquat bar jahe gay barkhlaf is k jab din bara hoga to raat ki lagno ka waquat kam

(5gare se )ho jahe ga or din ka lagno ka waquat ber jahe ga

ake jadool dekhata ho is se apko acha or behtar samajh ah jahe ga0 comments:

Post a Comment