.
.

.

burj mostakimahtul tuloh or maojatul tuloh

Bismillahir Rahman nir Raheem


chaptor no 2

burj mostakimahtul tuloh or maojatul tuloh

As salamu allaiqum

agar amal saad ho tor talah waquat mostakimahtul tuloh

akhtayaar kiya jahe tu asani se anjam pazire hote hai or agar

saad kawakib ki nazar be in se saad ho ya saad kawakib in k

under herkat kar rahe ho to amal bohat mosar hoga bar khilaf

is k agar burj mostakimatul tulah k sath nahis kawakib ki nazat

ho ya is main se kohi nahis kawakib herkat kar raha ho to

amal fasid ho jahe gaor is k asar nazar ana mushkel ho jahe

ga

burj mostakimahtul tuloh sartan , asad , sunbola, mezan ,

akrab, kos

agar kisi waquat talah amal k maojatul tuloh ho is waquat

nahis amliyat taiyaar kiya jahe to assani se anjam pazire hote

hai agar in main se kohi nahis kawakib ho ya nahis kawakib ki

nazar ho to tir ki tarah kam hota hai bar khilaf is ka agar

maojatul tuloh burj main saad kawakib ho ya kawakib ki saad

nazar ho to amal mushkel se anjam pazire hota hai ya belkul

nahi hota or agar maojatul tuloh main nake kam ikhtayaar

kareen gay to amal batil ho jahe ga

burj maojatul tuloh

jadi , dilo , hoot , hamal , sor , juza


0 comments:

Post a Comment